سال 1396: اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال
1-تهيه برنامه نگهداري وترميم راه هاي ارتباطي اصلي وفرعي وروستايي استان كه بر اساس ضوابط مورد عمل به اداره كل راه وشهر سازي استان تحويل شده است .

2-اجراي عمليات ترميم راه ها وابنيه فني استان .

3-احداث راه هاي انحرافي استان در مواقع ضروري .

4-انجام عمليات لازم جهت باز نگهداشتن راه هاي استان به منظور تامين عبور ومرور ايمن .

5-تهيه وتنظيم دستورالعمل هاي بهره برداري ، تعمير ونگهداري ماشين آلات وتجهيزات مربوط به استان .

6-نگهداري تعمير گاه ها وتاسيسات مربوطه وراهدارخان ها وپاسگاه هاي پليس راه وتهيه برنامه توسعه آنها در آينده .

7-تهيه طرح تعميرگاه ، راهدارخانه ها وتاسيسات جانبي جديد در راه ها.

8-همكاري با پليس راه در مورد ايمني عبور ومرور در جاده ها.

9-انجام امور مربوط به ايمن سازي جاده هاي استان با نصب علائم عمودي وافقي وايجاد تاسيسات مربوطه .

10-حفظ حريم قانوني راهها وپيشنهاد حريم لازم را ه هاي جديد.

11-اجراي خط مشي ها ودستورالعمل هاي صادره از مركز در زمينه هاي مربوطه .

12-شركت در كميسيون هاي موقت وقطعي راه هاي ساخته شده مربوط به طرح هاي ملي واستاني .

13-بررسي اعتبارات لازم جهت نگهداري را هها در سطح استان وتخصيص آن به ادارات راه وشهرسازي شهرستان ها.

14-بازديد مستمر از پل ها وابنيه فني در حوزه استحفاظي وجمع اوري اطلاعات وضبط در بانك اطلاعات .

15-گرد آوري منسجم ومستمر اطلاعات حوادث وانجام فرآيند مديريت شناسايي واطلاح نقاط پرحادثه راههاي موجود.

16-بكارگيري سامانه وتجهيزات هوشمند ترافيك جهت نگهداري راهها وبر قراري عبور ومرور ايمن وروان وسايل نقليه .

17-پاكسازي ، زيبا سازي ومنظر آرايي حريم راهها.

18-تهيه گزارش فصلي از عمليات اجرايي استان .

کد مطلب : ۷۰۶۶  / گروه : ROOT /  / ۱۳ تیر ۱۳۹۴  /  بازدید : ۴۰۹۷

آمار سایت

امروز
دیروز
جمع 800981

جدیدترین اخبار