سال 1396: اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال
1-انجام امور مربوط به حراست بر اساس ضوابط ومقررات .

کد مطلب : ۷۰۷۹  / گروه : ROOT /  / ۱۳ تیر ۱۳۹۴  /  بازدید : ۳۱۵۸

آمار سایت

امروز
دیروز
جمع 800981

جدیدترین اخبار